Авторизація для відокремлених підрозділів юридичних осіб

Введіть код ЄДРПОУ юридичної особи, до якої належить відокремлений підрозділ